News!! » เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

29 ธันวาคม 2562
189   0

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง