News!! » งานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ระยอง

งานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ระยอง

29 ธันวาคม 2562
157   0

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ตามโครงการ “รวมพลังสตรีระยองสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2563” ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย มีส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร ประชาชน ร่วมพิธีลงนาม จำนวน 33 หน่วยงาน/องค์กร