นายอำนาจ มณีแสง -รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดระยอง :: www.madoorarong.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : มาดูระยอง.คอม
ระยอง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท  ร้านอาหาร  แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา  ของฝาก  ของที่ระลึก  ในจังหวัด
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ระยอง ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นระยอง

นายอำนาจ มณีแสง
บุคคลสำคัญในจังหวัด
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 7925ครั้ง
วัน จันทร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

นายอำนาจ มณีแสง
 
  กวีจังหวัดระยอง   
     
ชาติภูมิ   
     นายอำนาจ มณีแสง เป็นบุตรของนายอำนวย นางเพิ่มพูน มณีแสง เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ . ศ . ๒๔๗๔ หมู่ที่ ๔ ตำบล เชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ มีที่พักบ้านเลขที่ ๗๗ / ๑ บ้านดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
     
  
         
  ประวัติการศึกษา
  
  พ . ศ . ๒๔๘๔  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบ้านดอน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  พ . ศ . ๒๔๙๑  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ( ม . ๖ ) จากโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ จังหวัดระยอง
  พ . ศ . ๒๔๙๓  ได้ทุนจังหวัดเรียนจบประโยคครูมูล ( ป .) จากโรงเรียนหัดฝึกครู จังหวัดเพชรบุรี
  พ . ศ . ๒๔๙๙ สมัครสอบได้ประกาศนียบัตรประโยคผู้สอบวาดเขียนตรี ( ว . ต .) 
  พ . ศ . ๒๕๐๐ สมัครสอบได้ประกาศนียบัตรผู้สอนวาดเขียนโท ( ว . ท .) 
  พ . ศ . ๒๕๐๐ สมัครสอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษประถม ( พ . ป .) 
  พ . ศ . ๒๕๐๓ สมัครสอบได้ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม ( พ . ม .) 
  พ . ศ . ๒๕๑๗ จบปริญญาการศึกษาบัณฑิต ( กศ . บ .) สาขาบริหารการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
  
     
  ประสบการณ์พิเศษ
 
  ๒๐  มิถุนายน ๒๔๙๘ ขณะเป็นครูโรงเรียนบ้านดอน หลังจากเข้าฝึกอบรมวิชาทหารที่ค่าย จังหวัดอุบลราชธานี และที่จอหอจังหวัดนครราชศรีมา ได้ยศนายหมวดกองอาสา 
  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๐ เลื่อนเป็นนายหมวดโทกองอาสารักษาดินแดนประจำกองร้อยจังหวัดระยอง 
  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐  ประธานกลุ่มนักกลอน และรองประธานชมรมศิลปินจังหวัดระยอง
  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๓ กรรมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยเข้ารับการอบรมรุ่นแรกในโครงการของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจังหวัดราชบุรี
  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ที่ปรึกษากรรมการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๑  อนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
  ๑๔ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ได้รับคัดเลือกเป็นกวีประจำจังหวัดระยองได้เข้าร่วมประชุมสภากวี โลก ครั้งที่ ๑๐ ในประเทศไทย 
  ๒ กันยายน ๒๕๓๖ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาไทย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดระยอง
  ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๗ เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการประพันธ์ โคลงฉันท์ กาพย์ กลอน จนได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นกวีจังหวัดระยอง 
  ๑๓ เมษายน ๒๕๓๗  ประธานกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน อำเภอเมืองระยอง
  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ ประธานกรรมการภาษาไทยและวรรณกรรม จังหวัดระยอง
  ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๙ สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 
     
  
  ผลงานดีเด่น
  
  พ . ศ . ๒๔๘๙ แต่งหนังสือนิราศอุบล 
  พ . ศ . ๒๕๐๘  แต่งหนังสือนิราศเวียงจันทร์ 
  พ . ศ . ๒๕๑๗ แต่งหนังสือสังคีตนิยม และนิราศเมืองเหนือ ( กลอนหก ) 
  พ . ศ . ๒๕๒๖ แต่งหนังสือระยองที่รัก ( กรมวิชาการจัดพิมพ์เป็นหนังสืออ่านเสริมฯ ) 
  พ . ศ . ๒๕๒๗ แต่งหนังสือนิราศปักษ์ใต้ 
  พ . ศ . ๒๕๓๑ แต่งหนังสือวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดระยอง อำนาจร้อยกรอง และภาษา ถิ่นจังหวัดระยอง 
  พ . ศ . ๒๕๓๒  แต่งหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยกลอนตลาด 
  พ . ศ . ๒๕๓๕ บทกวีทัศนศึกษามาเลเซีย - สิงคโปร์ หนังสือเขียนร้อยกรอง บทกวีเยี่ยมอยุธยา 
  พ . ศ . ๒๕๓๖ แต่งหนังสือบทกวีเหมือนเกิดใหม่ นิราศเมืองเหนือ ดูแผ่นดินภูหิร่องกล้า 
  พ . ศ . ๒๕๓๗ แต่งโคลงสุภาษิตสำนวนไทย บทกวีตอแตกใบ 
  พ . ศ . ๒๕๓๘ แต่งหนังสืออาศิรวาทกาญจนาภิเษกคำฉันท์ หนังสือหนังใหญ่ บ้านดอนและคำพากย์
  พ . ศ . ๒๕๓๙ แต่งบทกวีเที่ยวฮ่องกง - มาเก๊า นิราศปราสาทเมืองสิงห์ กระท่อมตับจาก 
  พ . ศ . ๒๕๔๐ แต่งหนังสือสายธารกวีเพื่อชีวิต เสภาเรื่องพระเวสสันดรชาดก เพลงพื้นบ้าน 
  พ . ศ . ๒๕๔๑ แต่งกวีนิพนธ์เที่ยวเมืองสุนทรภู่ นิราศเกาหลีใต้ กลอนเจ็ดบทจรเขาใหญพระวิหาร ่ 
     
  
  ผลงานร่วมกับกวีอื่น 
     วรรณกรรมเมืองระยอง เพชรวลีมณีการท์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กวีศรีประชา หนังสือเทิดพระเกียรติ ร . ๓ หนังสือเทิดพระเกียรติไท้ภูมิพล หนังสือน้ำพระทัย หนังสือมรดกไทย
 
     
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ 
  พ . ศ . ๒๕๐๗ รับรางวัลประกวดบทกวีจากคณะกรรมการงานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ 
  พ . ศ . ๒๕๐๙ รับรางวัลประกวดบทกวีจากงานระยองสังสรรค์ ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ 
  พ . ศ . ๒๕๒๓ รับรางวัลประกวดบทกวียุคทองแห่งวรรณคดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จาก จังหวัดลพบุรี 
  พ . ศ . ๒๕๓๔ - รับรางวัลบทกวีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจด้านภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยมหิดล และราชบัณฑิตสถาน 
    - รับรางวัลบทกวีภารกิจด้านพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  พ . ศ . ๒๕๓๕ - รับรางวัลบทกวีพระพุทธศาสนาวัฒนาเพราะพระราชศรัทธาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
    - รับพระราชทานรางวัลประกวดคำขวัญงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  พ . ศ . ๒๕๓๙ รับประทานรางวัลประกวดคำฉันท์เฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษกจากพระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชานัดนามาตุ
  พ . ศ . ๒๕๔๐ - รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวงของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    - รับโล่รางวัลพ่อตัวอย่าง ของจังหวัดระยอง  
 
 


เข้าชม : 7925 ครั้ง
บุคคลสำคัญในจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      พระศรีสมุทรโภค (อิ่ม ยมจินดา) เจ้าผู้ครองเมืองระยองคนสุดท้าย 1 / ก.ย. / 2557
      นายอำนาจ มณีแสง 1 / ก.ย. / 2557
      พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ) 1 / ก.ย. / 2557
      พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูล ( ไพฑูรย์ ฐิตเปโม ) 1 / ก.ย. / 2557
      พระมงคลศีลาจารย์ ( คร่ำ ยโสธโร ) 1 / ก.ย. / 2557ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:19:21
air jordan shoes
ralph lauren uk
nike store uk
michael kors outlet online
jimmy choo
air max 90
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton uk
cheap ray bans
gucci borse
michael kors outlet
adidas superstar white
nike free flyknit 3.0
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
micahel kors
ralph lauren
valentino
kate spade handbags
nike blazer
black timberland boots
adidas nmd black
โดย : caiyan0955@163.com    ไอพี : 199.119.142.35

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Ball valve- ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve WAREHOUSE machine valve - overhaul valve Maintenance valve rented car กระจกบ้าน ประตูกระจก กระจกหน้าต่าง กิจกรรมที่สำคัญ การละเล่น กิจการ ร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง ของตกแต่งบ้านและสวน คลังเก็บสินค้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาร์แคร์ งานบัญชี ตรวจสอบบัญชี งานปูน เทพื้นบ้าน พื้นลวดลาย งานผ้าม่าน ผ้าม่านตกแต่งบ้าน จำหน่ายรถยนต์ นิสสัน ชุดแต่งรถยนต์ CarOption ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve ซ่อม รุงรักษา ติดตั้ง วาล์ว ตั๋วเครื่องบิน ตู้คาราโอเกะ ตู้เพลง ทัวร์ สถานีขนส่ง ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นิสสันภาคตะวันออก ระยอง น้ำดืม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่ม บุคคลสำคัญของจังหวัด บ่อตกปลา ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผ้าใบชักรอก ผ้าใบ พรบ. ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย พระเครื่อง รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รถเช่า ระยอง มาดูระยอง รับซ่อม ติดตั้งสายพานลำเลียง รับถ่ายภาพงานพิธี ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านเนื้อย่าง ล้างอัดภาพ สถานเสริมความงาม สปา สนามบิน สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรรค์ ที่ดิน อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อุปกรณ์แต่งรถยนต์ เครน ตรวจสภาพเครน ซ่อมเครน เครื่องออกกำลังกาย เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เปลี่ยนแบตเตอรี่ระยอง เรือ เรือข้ามเกาะ เหล็กดัด งานเหล็กทุกชนิด แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียนสอนขับรถยนต์ โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์

แนะนำสถานที่จังหวัดระยอง


ฟิคเทคซัพพลายระยอง ศูนย์รวมเครื่องออกกำลังกาย
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ศูนย์นิสสันตะวันออกสาขาถนนสุขุมวิทระยองโทร 038-623222 Nissan rayong สยามนิสสันตะวันออกระยอง นิสสันระยอง ซื้อรถนิสสันระยอง ศูนย์นิสสันตะวันออกสาขาถนนสุขุมวิทระยองโทร 038-623222
อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

บริษัท สามมิติ เครน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

อิทธิชัย กระจก อลูมิเนียม
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

บริการงานเครนปั่นจั่น และอุปกรณ์การยกทุกชนิด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ช่างโชติ แอร์ ไดนาโม แบตเตอรี่ ซ่อม ระยอง ล้างแอร์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ระยอง
อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

ภารกิจและวิสัยทัศน์ บริษัท สามมิติ เครน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

RLC Service and Supply
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ปิยนุชรีสอร์ท บริการบ้านพักรายวัน รายเดือน บ้านค่าย ระยอง
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright ©2014 All Rights Reserved | Power by : inwbong
1/90 หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์4 ซอย2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.092-0923812 หรือ (คุณทอม) e-mail : tom-2531@hotmail.com

 

MadooRayong™