พระราชอริยคุณาธาร ( มหาสุวณ . ณเถร หล่ำ ยั่งยืน ) -รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดระยอง :: www.madoorarong.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : มาดูระยอง.คอม
ระยอง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท  ร้านอาหาร  แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา  ของฝาก  ของที่ระลึก  ในจังหวัด
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ระยอง ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นระยอง

พระราชอริยคุณาธาร ( มหาสุวณ . ณเถร หล่ำ ยั่งยืน )
บุคคลสำคัญในจังหวัด
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 6996ครั้ง
วัน จันทร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

พระราชอริยคุณาธาร ( มหาสุวณ . ณเถร หล่ำ ยั่งยืน )
  
     อดีตเจ้าคณะจังหวัดระยอง   
   
ชาติภูมิ   
     พระราชอริยคุณธาร ( หล่ำ ยั่งยืน ) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ ณ บ้านเพลงช้างเผือก ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ . ศ . ๒๔๓๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด สัมฤทธิศก ( จ . ศ . ๑๒๕๐ ) บิดาชื่อขุนคลังรัตน ( แดง ยั่งยืน ) มารดาชื่อนางหอย ยั่งยืน มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน ๗ คน คือ   
  ๑ . เป็นหญิง ชื่อแสง   
  ๒ . เป็นหญิง ชื่อสาย   
  ๓ . เป็นหญิง ชื่อเหรียญ   
  ๔ . เป็นหญิง ชื่อเที่ยง   
  ๕ . เป็นชาย ชื่อเหล   
  ๖ . เป็นชาย ชื่อหล่ำ ( พระราชอริยคุณาธาร )   
  ๗ . เป็นชาย ชื่อเหลี่ยม ( ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๗ ขวบ
  
  
         
  การศึกษา
  
     เมื่อเยาว์วัยได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่วัดพลงช้างเผือก พออายุได้ ๑๓ ปี ไปเรียนต่อที่วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ถึง พ . ศ . ๒๔๔๖ จึงสำเร็จการศึกษาชั้นมูลฐาน ตามหลักสูตรของมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ( ม . ร . ว . ชื่น สุจิต . โต ) สมัยที่ยังทรงสมณศักดิ์เป็นพระสุคุณคณาภรณ์และเป็นเจ้าคณะมณฑลจันทบุรี อำนวยการตั้งขึ้น
      ต่อมาได้ศึกษาต่อตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการจนจบหลักสูตรประโยคประถมศึกษา หลังจากจบการศึกษาแล้ว อายุ ๑๖ ปี เริ่มรับราชการเป็นเสมียนฝึกผัดอยู่ที่ศาลยุติธรรมเมืองแกลง พออายุครบ ๑๘ ปี ก็ได้รับบรรจุเป็นเสมียนอยู่ที่ศาลยุติธรรมเมืองแกลง ทำงานอยู่ ๔ ปี จึงลาออกจากราชการเพื่ออุปสมบท 
     
อุปสมบท   
      อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ . ศ . ๒๔๕๑ ณ พัทธสีมาวัดพลงช้างเผือก ตำบลวังหว้า ( ปัจจุบันขึ้นกับตำบลทางเกวียน ) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
     
การศึกษาระหว่างอุปสมบท
  
     เล่าท่องสวดมนต์จบเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน มนต์ผูกต่าง ๆ ถึงภาณยักษ์และปาติโมกข์ กับทั้งได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานสามารถอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี 
 ตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างอุปสมบท
  
  ๑ . เป็นเจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อ พ . ศ . ๒๔๕๗ 
  ๒ . เป็นรองเจ้าคณะแขวงแกลง เมื่อ พ . ศ . ๒๔๕๘ 
  ๓ . เป็นเจ้าคณะหมวดวังหว้า เมื่อ พ . ศ . ๒๔๕๙ 
  ๔ . เป็นครูใหญ่โรงเรียนแกลง ตั้งแต่ พ . ศ . ๒๔๖๐ ถึง พ . ศ . ๒๔๘๔ 
  ๕ . เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ . ศ . ๒๔๗๕ 
  ๖ . เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวงแกลง เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ . ศ . ๒๔๗๖ 
  ๗ . เป็นเจ้าคณะแขวงแกลง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ . ศ . ๒๔๗๖ 
  ๘ . เป็นกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ . ศ . ๒๔๗๘ 
  ๙ . เป็นผู้อุปการะโรงเรียนประจำอำเภอแกลง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ . ศ . ๒๔๘๕ 
  ๑๐ . เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ฑ . ศ . ๒๔๘๗ 
  ๑๑ . เป็นเจ้าคณะจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ . ศ . ๒๔๘๗ 
   
สมณศักดิ์
 
  ๑ . เป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมของพระครูสังฆการบูรพทิศ ( ปั้น ) เจ้าคณะแขวงแกลง เมื่อ พ . ศ . ๒๔๕๘
  ๒ . เป็นพระปลัด เลื่อนจากฐานานุกรมเดิม เมื่อ พ . ศ . ๒๔๗๐ 
  ๓ . เป็นพระครูเจ้าคณะแขวง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๗๖ 
  ๔ . เป็นพระครูสัญญาบุตรที่พระครูสังฆการบูรพทิศ ตำแหน่งเจ้าคณะแขวงแกลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ . ศ . ๒๔๗๘ 
  ๕ . เป็นพระครูเจ้าคณะจังหวัดชั้นโท เมื่อ พ . ศ . ๒๔๘๗ 
  ๖ . เลื่อนเป็นพระครูเจ้าคณะจังหวัดชั้นเอก เมื่อ พ . ศ . ๒๔๙๒
  ๗ . เป็นพระราชาคณะสามัญที่พระอริยคุณธราจารย์ บริหารระยองเขตต์สังฆปาโมกข์ ในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ . ศ . ๒๔๙๓ 
  ๘ . เป็นพระราชาคณะชั้นราชอริยคุณาธาร บูรพชลธีสมานคุณวิบุลครกิจสุนทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ . ศ . ๒๕๐๔ 
   
ผลงานด้านพระศาสนาและสาธารประโยชน์
 
  ๑. สร้างอุโบสถวัดพลงช้างเผือกสำเร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ . ศ . ๒๔๕๙ 
  ๒. สร้างหอสามัคคีธรรมวัดพลงช้างเผือก เมื่อ พ . ศ . ๒๔๗๓ 
  ๓. เป็นผู้อำนวยการสร้างถนนจากวัดพลงช้างเผือก ตัดตรงไปถึงปากน้ำประแสร์ ยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร เมื่อ พ . ศ . ๒๔๗๘ 
  ๔. สร้างกุฎีและบูรณปฏิสังขรณ์กุฎีที่วัดพลงช้างเผือก ซึ่งชำรุดทรุดโทรมให้เป็นถาวรวัตถุต่อไป 
  ๕. สร้างเมรุ ( ณาปนสถาน ) ที่วัดพลงช้างเผือก เมื่อ พ . ศ . ๒๕๐๕ เป็นเงิน ๗๔ , ๐๐๐ บาท 
  ๖. สร้างศาลาเพื่อเป็นที่พักผู้เดินทางหลายแห่ง 
  ๗. เป็นผู้อำนวยการสร้างสะพานเพื่อสาธารณะประโยขน์หลายแห่ง 
  ๘. บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวักป่าประดู่ โดยเปลี่ยนจากกระเบื่องซีเมนต์เป็นกระเบื้องเคลือบ ทาสีเพดานให้สวยงามยิ่งขึ้น และลงรักปิดทองพระประธานประตูหน้าต่างเสยใหม่ 
  ๙. สร้างเมรุ ( ณาปนสถาน ) ที่วัดป่าประดู่ ๙๐ , ๐๐๐ บาท 
  ๑๐. บูรณปฏิสังขรณ์วิหารเก่าแก่ของวัดป่าประดู่ซึ่งชำรุดทรุดโทรม ให้มั่งคงแข็งแรงและสวยงามกว่าเดิม 
  ๑๑. สร้างซุ้มประตูและกำแพงวัดป่าประดู่ เป็นเงินประมาณ ๒๐๐ , ๐๐๐ บาทเศษ 
  ๑๒. สร้างกุฏิและบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิเก่าที่วัดป่าประดู่ ซึ่งชำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพดียิ่งขึ้น 
   
ผลงานด้านการศึกษา
 
  ๑. เป็นผู้ริเริ่มตั้งโรงเรียนแกลง “ วิทยาสถาวร ” และเป็นครู่ใหญ่มาตั้งแต่ พ . ศ . ๒๔๖๐ ถึงวันที่ ๔ เมษายน พ . ศ . ๒๔๘๕ จึงได้ลาออกเป็นข้าราชการบำนาญ เพราะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัด และต้องไปประจำอยู่ที่วัดป่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
  ๒. ชักชวนประชาชนให้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สินสร้างหอประชุมโรงเรียนแกลง “ วิทยาสถาวร ” มีชื่อว่า “ หอประชุมอริยคุณธราจารย์ ” 
  ๓. เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้อุปการะจัดตั้งโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ . ศ . ๒๔๗๗ 
  ๔. สร้างอาคารเรียนโรงเรียนแกลง “ วิทยาสถาวร ” และสร้างโรงฝึกงานรวม ๓ หลัง ( ขณะนี้รื้อถอนแล้ว ๒ หลัง เพราะรัฐบาลได้ช่วยเหลือสร้างให้ใหม่ เป็นหัวหน้าและผู้อุปการะสร้างอาคารโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก รวม ๑๐ ห้อง 
   
     พระราชอริยคุณาธารเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ประกอบด้วยคุณธรรมความรู้ความประเสริฐ สมควรยกย่องสรรเสริญและเคารพบูชาอย่างสูงในด้านวัตรปฏิบัติ ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสม่ำเสมอตลอดมา เคยออกปฏิบัติธุดงควัตร ทำกิจสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวัน ตลอดทั้งลงอุโบสถฆกรรมมิได้ขาด ในด้านการปกครองท่านประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม ปราศจากอคติอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งกุลบุตรกุลธิดาที่อยู่ในวัดและในโรงเรียน ให้ประกอบแต่คุณงานความดี มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน จนเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ท่านเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาเป้นอย่างมาก ให้ความสนับสนุนทุกด้าน เช่น เปิดโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกกรรม แผนกบาลี สร้างโรงเรียนประถม สร้างโรงเรียนมัธยม และอุกหนุนเกื้ อกูลศิษย์ในความปกครองให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จชั้นสูงมากรายด้วยกัน
     พระราชอริยคุณาธารป่วยเป็นโรคมะเล็งในลำคอ ได้ไปเยียวยารักษาโดยการฉายรังสีที่โรงพยาบาลศิริราชจนทุเลาและปกติดีได้ประมาณ ๑๐ ปี ต่อมาโรคมะเล็งกำเริบขึ้นอีก จึงเข้าไปฉายรังสีอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่ทุเลา ประกอบกับฉันภัตตาหารไม่ใครได้จึงทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย จนขั้นสุดท้ายฉันไม่ได้เลย จึงได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อเวลา ๐๓ . ๐๕ น . ของวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ . ศ . ๒๕๐๙ ( ถ้านับตามหลักโหราศาสตร์ยังคงอยู่ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันเกิดของท่านพอดี ) สิริอายุได้ ๗๘ ปี 
 


เข้าชม : 6996 ครั้ง
บุคคลสำคัญในจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      พระศรีสมุทรโภค (อิ่ม ยมจินดา) เจ้าผู้ครองเมืองระยองคนสุดท้าย 1 / ก.ย. / 2557
      นายอำนาจ มณีแสง 1 / ก.ย. / 2557
      พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ) 1 / ก.ย. / 2557
      พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูล ( ไพฑูรย์ ฐิตเปโม ) 1 / ก.ย. / 2557
      พระมงคลศีลาจารย์ ( คร่ำ ยโสธโร ) 1 / ก.ย. / 2557


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Ball valve- ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve WAREHOUSE machine valve - overhaul valve Maintenance valve rented car กระจกบ้าน ประตูกระจก กระจกหน้าต่าง กิจกรรมที่สำคัญ การละเล่น กิจการ ร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง ของตกแต่งบ้านและสวน คลังเก็บสินค้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาร์แคร์ งานบัญชี ตรวจสอบบัญชี งานปูน เทพื้นบ้าน พื้นลวดลาย งานผ้าม่าน ผ้าม่านตกแต่งบ้าน จำหน่ายรถยนต์ นิสสัน ชุดแต่งรถยนต์ CarOption ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve ซ่อม รุงรักษา ติดตั้ง วาล์ว ตั๋วเครื่องบิน ตู้คาราโอเกะ ตู้เพลง ทัวร์ สถานีขนส่ง ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นิสสันภาคตะวันออก ระยอง น้ำดืม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่ม บุคคลสำคัญของจังหวัด บ่อตกปลา ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผ้าใบชักรอก ผ้าใบ พรบ. ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย พระเครื่อง รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รถเช่า ระยอง มาดูระยอง รับซ่อม ติดตั้งสายพานลำเลียง รับถ่ายภาพงานพิธี ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านเนื้อย่าง ล้างอัดภาพ สถานเสริมความงาม สปา สนามบิน สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรรค์ ที่ดิน อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อุปกรณ์แต่งรถยนต์ เครน ตรวจสภาพเครน ซ่อมเครน เครื่องออกกำลังกาย เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เปลี่ยนแบตเตอรี่ระยอง เรือ เรือข้ามเกาะ เหล็กดัด งานเหล็กทุกชนิด แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียนสอนขับรถยนต์ โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์

แนะนำสถานที่จังหวัดระยอง


วีอาร์ เพลส อาพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า รายวัน รายเดือน ระยอง
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

อิทธิชัย กระจก อลูมิเนียม
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

RLC Service and Supply
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

บริการรับติดตั้งตู้คาราโอเกะหยอดเหรียญระบบ HD ระยอง
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ศูนย์นิสสันตะวันออกสาขาถนนสุขุมวิทระยองโทร 038-623222 Nissan rayong สยามนิสสันตะวันออกระยอง นิสสันระยอง ซื้อรถนิสสันระยอง ศูนย์นิสสันตะวันออกสาขาถนนสุขุมวิทระยองโทร 038-623222
อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

รุ่งเรืองป้ายระยอง ป้ายโฆษณาราคาถูกระยอง ป้ายไวนิล ทำป้ายที่ไหนดี ป้านคุณภาพ
ป้าย ร้านปริ้นไวนิล

บริษัท สามมิติ เครน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ปิยนุชรีสอร์ท บริการบ้านพักรายวัน รายเดือน บ้านค่าย ระยอง
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ภารกิจและวิสัยทัศน์ บริษัท สามมิติ เครน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright ©2014 All Rights Reserved | Power by : inwbong
1/90 หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์4 ซอย2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.092-0923812 หรือ (คุณทอม) e-mail : tom-2531@hotmail.com

 

MadooRayong™