การสร้างเมือง -รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดระยอง :: www.madoorarong.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : มาดูระยอง.คอม
ระยอง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท  ร้านอาหาร  แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา  ของฝาก  ของที่ระลึก  ในจังหวัด
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ระยอง ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นระยอง

การสร้างเมือง
ประวัติ
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 4345ครั้ง
วัน จันทร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

 

            จากสภาพแวดล้อมและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทำให้เป็นที่เชื่อได้ว่าเมืองระยองนี้น่าจะได้ตั้งขึ้นแล้วในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๖ คือ เมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ ปีมาแล้ว อันเป็นสมัยที่ขอมกำลังเรืองอำนาจครอบครอง ( ไทยเรียกกันหลายชื่อ เช่น นครหลวง และยโสธร ดูรายละเอียดได้จาก นิราศนครวร พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นราชธานีได้แผ่อานุภาพเข้ามาครอบครองถึงอาณาจักรทวาราวดี ( คือดินแดนส่วนใหญ่ที่เป็นภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบัน ) แทนที่พวกมอญ โดยขอมได้ตั้งอุปราชเข้ามาปกครองดูแลดินแดนแถบนี้อยู่ที่เมืองลพบุรี ลพบุรีจึงเป็นเมืองสำคัญ เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับควบคุมดูแลดินแดนส่วนนี้ในสมัยนั้นในส่วนดินแดนภาคอื่น ๆ ได้แก่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเราในทุกวันนี้นั้น ขอมได้เข้ามาปกครองโดยตรง เช่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอมได้สร้างนครพนม เป็นเมืองหน้าด่านแรกมีเมืองพิมายเป็น เมืองอุปราช ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขอมได้สร้างเมืองจันทบูร ( จันทบุรี ) เป็นเมืองหน้าด่านเสมือนปราการด้านตะวันออกเฉียงใต้ของนครธม ด้วยเหตุนี้ จึงได้ปรากฏโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นในสมัยลพบุรี กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่บริเวณนี้กว่า ๑๐ จังหวัด ที่เป็นอาณาจักรไทยในปัจจุบัน 
     เมื่อเมืองจันทบูรเป็นเมืองหน้าด่าน เป็นเมืองสำคัญที่ขอมใช้เป็นศูนย์บัญชาการควบคุมดูแลจากการที่ได้แผ่อานุภาพเข้ามาปกครองดินแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย เมืองระยองซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชิด มีอาณาเขตติดต่อกับจันทบูร อยู่ในเขตที่ขอมจะแผ่แสนยานุภาพ ทั้งทางปกครองและอารยธรรมที่จะนำเข้ามาสู่อาณาจักรทวาราวดีเดิม จึงเชื่อได้ว่า ระยองจะต้องเป็นเมืองหนึ่งซึ่งขอมได้สร้างขึ้นแต่ครั้งนั้น คูเมืองแนวคันดินที่น่าเป็นเชิงเทินหรือกำแพงเมืองที่ปรากฏอยู่ ซากศิลาแลง ซากโบราณวัตถุเป็นหินสลักรูปต่างๆ ที่พบ ณ บ้านดอน อำเภอเมืองระยอง และที่บ้านคลองยายล้ำ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย ทุกวันนี้พอจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเมืองเก่าแก่ ถึงสมัยขอมลพบุรี มีอายุราวพันปีล่วงมาแล้วของเมืองระยองได้เป็นอย่างดี 
     ระยองเริ่มมีชื่อปรากฏในอัยการตำแหน่งทหารหัวเมือง พ . ศ . ๑๙๙๘ รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ระบุเมืองระยองเป็นหัวเมืองชั้นตรี มีเจ้าเมืองตำแหน่งออกพระราชภักดีสงคราม สำหรับการปรากฏชื่อระยองในพงศาวดารเริ่มในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ( พงศาวดารฉบับ หลวงประเสริฐอักษรนิต์ ระบุ พ . ศ . ๒๑๑๓ ฉบับพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ . ศ . ๒๑๐๐ ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ ช้ากว่า ๑๓ ปี ) โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ( ๒๔๙๕ : ๔๘-๕๑ ) ทรงอธิบายว่า 
     “ ลุศักราช ๙๑๙ ปีมะเส็งนพศก เดือนยี่ ( พ . ศ . ๒๑๐๐ ) พระยาละแวกย กช้างมา รี้พลมาทางเมืองนครนายก และไพร่พลพระยาละแวกมาคราวนั้นประมาณ ๓ หมื่นคน กรมการเมืองนครนายกบอกข่าวราชการเข้ามา ณ กรุงฯ มุขมนตรีจึงเอาหนังสือบอกขึ้นบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ครั้นตรัสทราบก็ให้ท้าวพระยาหัวเมืองมุขมนตรีทั้งหลายพิพากษาว่า เมื่อพระยาละแวกยกช้างมารี้พลดังนี้ ท้าวพระยาทั้งหลายจะคิดประการใด จึงพระยาเพทราชาผู้เป็นพระยาอินทรานครบาลทูล ว่า กรุงเทพมหานคร ไซร้ พึ่งเป็นอันตราย รี้พลบอบบางยังไม่ได้สมบูรณ์ และทหารซึ่งจะขั้นประจำหน้าที่รอบพระนครนั้นเห็น มิครบหน้าที่ อนึ่ง ปืนใหญ่น้อยสำหรับพระนครนั้นสมเด็จพระเจ้าหงสาวดี ก็ให้เอาไปเป็นอันมาก และปืนซึ่งตั้งซ่องทั้งปวงนั้นเป็นอันน้อยนัก ทั้งกระสุนดินประสิว ก็ยังมิได้ประมูลไว้ สำหรับที่จะกันพระนคร และซึ่งจะตั้งพุ่งรบพุ่งป้องกันพระนครครั้งนี้เห็นเหลือกำลัง ขอเชิญเสด็จขึ้นไปยังเมืองพิษณุโลก ให้พ้นราชศัตรูก่อนท้าวประยาพระหัวเมืองมุขทั้งหลายก็ลงเป็นคำเดียวด้วย พระยาเพทราชา สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ตรัสบัญชาตามท้าวพระยาทั้งหลาย จึงมีพระราชโองการตรัสสั่งแก่ขุนเทพอรชุน ให้แต่งเรือพระที่นั่งและเรือประเทียบทั้งปวงให้สรรพ ในขณะนั้นพระเพชรรัตน์เจ้าเมืองเพชรบูรณ์มีความผิด ( พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับของปริติชชมิวเซียมว่า เจ้าเมืองเพชรบุรี ) ทรงพระกรุณาให้ยกออกเสียจากที่ พระเพชรรัตน์ ก็คิดเป็นกบฏและซ่องสุมชาวนอกทั้งปวงได้มากแล้ว คิดจะปล้นทัพหลวง เมื่อจะเสด็จขึ้นไปนั้น สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวตรัสถามขุนเทพอรชุน ด้วยเรือพระที่นั่งทั้งปวงแล้วตรัสถามว่า พระยาละแวกยกมาคราวนี้มิได้เป็นศึกใหญ่ ของทรงพระกรุณาเสด็จอยู่และให้รบพุ่งป้องกันพระนคร ให้รู้จักกำลังศึกก่อน ครั้นจะด่วนละพระนครเสียไซร้ พระเจ้าหงสาวดีจะตรัสติเตียนได้ สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวตรัสเห็นชอบด้วยก็มีพระราชโองการตรัสสั่งขุนเทพอรชุน ให้เตรียมเรือพระที่นั่งและตรวจจัดพลสำหรับเรือพระที่นั่งไว้ให้สรรพ 
     ฝ่ายพระยาละแวกก็ยกทัพมาถึงกรุงพระนครศรีอยุธยา และให้จัดตั้งทัพตำบลบ้านกระทุ่ม ขณะนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ก็ตรัสให้เมืองนครพรหม และพลชาวหงสาวดีสามพันอยู่ประจำหน้าที่ในชื่อหน้า แล้วให้ท้าวพระยาพระหัวเมืองทั้งหลายตรวจจัดพลทหารขึ้นประจำหร้า ที่กำแพงและรายกันอยู่รอบ ๆ พระนคร พระยาละแวกยกพลขึ้นมายืนช่างในวัดสามพิหาร และพลข้าศึกรายกันมาถึงวัดโรงฆ้องและวัดกุฎีทอง แล้วเอาช้างยืนในวัดพระเมรุราชิการามประมาณสามสิบช้างพลประมาณสี่พัน พระยาละแวกให้พลทหารลงเรือห้าลำข้ามมาปล้นในมุมเจ้าสนุก สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยืนพระราชยานและให้พลทหารขึ้นรบพุ่งข้าศึกก็พ่ายออกไป จึงตรัสให้ยิงปืนจ่ารงค์เอาช้างข้าศึก ซึ่งยืนอยู่ในวัดสามพิหารนั้น ต้องพระจำปาธิราชซึ่งเป็นกองหน้าตายกับคอช้าง พระยาละแวกก็ล่าทัพกลับไป จึงกวาดเอาครัวตำบลบ้านนาและเมืองนครนายกไปเมืองละแวก 
     ในขณะนั้น พระยาละแวกแต่งพลมาลาดตระเวนทั้งทางบกและทางเรือหลายครั้ง และเสียชาวจันทบูร ชาวระยอง ชาวฉะเชิงเทรา ชาวนาเริ่ง ไปแก่ข้าศึกละแวกเป็นอันมาก 
     จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงว่า ระยองเป็นเมืองหนึ่งที่ต้องถูกเขมรถือโอกาสเข้ามารุกรานย่ำยีในครั้งนั้น หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่ ๑ เพียงปีเดียว และชาวระยองได้สูญเสียผู้คนพลเมืองญาติพี่น้องต้องตกเป็นเชลยให้เขมรกวาดต้อนเอาไปเป็นจำนวนมิใช่น้อย


เข้าชม : 4345 ครั้ง
ประวัติ 5 อันดับล่าสุด

      ระยะทางจากจังหวัดระยองไปอำเภอต่าง ๆ 1 / ก.ย. / 2557
      พระครูภาวนาภิรัต (ทิม อิสริโก) 1 / ก.ย. / 2557
      พระป่าเลไลยก์ 1 / ก.ย. / 2557
      อุโบสถเก่าวัดโขด (ทิมธาราม) 1 / ก.ย. / 2557
      วัดบ้านเก่า (ทองธาราม) 1 / ก.ย. / 2557ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:32:24
air jordan shoes
ralph lauren uk
nike store uk
michael kors outlet online
jimmy choo
air max 90
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton uk
cheap ray bans
gucci borse
michael kors outlet
adidas superstar white
nike free flyknit 3.0
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
micahel kors
ralph lauren
valentino
kate spade handbags
nike blazer
black timberland boots
adidas nmd black
โดย : caiyan0955@163.com    ไอพี : 199.119.142.35

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Ball valve- ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve WAREHOUSE machine valve - overhaul valve Maintenance valve rented car กระจกบ้าน ประตูกระจก กระจกหน้าต่าง กิจกรรมที่สำคัญ การละเล่น กิจการ ร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง ของตกแต่งบ้านและสวน คลังเก็บสินค้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาร์แคร์ งานบัญชี ตรวจสอบบัญชี งานปูน เทพื้นบ้าน พื้นลวดลาย งานผ้าม่าน ผ้าม่านตกแต่งบ้าน จำหน่ายรถยนต์ นิสสัน ชุดแต่งรถยนต์ CarOption ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve ซ่อม รุงรักษา ติดตั้ง วาล์ว ตั๋วเครื่องบิน ตู้คาราโอเกะ ตู้เพลง ทัวร์ สถานีขนส่ง ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นิสสันภาคตะวันออก ระยอง น้ำดืม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่ม บุคคลสำคัญของจังหวัด บ่อตกปลา ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผ้าใบชักรอก ผ้าใบ พรบ. ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย พระเครื่อง รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รถเช่า ระยอง มาดูระยอง รับซ่อม ติดตั้งสายพานลำเลียง รับถ่ายภาพงานพิธี ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านเนื้อย่าง ล้างอัดภาพ สถานเสริมความงาม สปา สนามบิน สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรรค์ ที่ดิน อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อุปกรณ์แต่งรถยนต์ เครน ตรวจสภาพเครน ซ่อมเครน เครื่องออกกำลังกาย เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เปลี่ยนแบตเตอรี่ระยอง เรือ เรือข้ามเกาะ เหล็กดัด งานเหล็กทุกชนิด แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียนสอนขับรถยนต์ โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์

แนะนำสถานที่จังหวัดระยอง


วีอาร์ เพลส อาพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า รายวัน รายเดือน ระยอง
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

บริการรับติดตั้งตู้คาราโอเกะหยอดเหรียญระบบ HD ระยอง
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

รุ่งเรืองป้ายระยอง ป้ายโฆษณาราคาถูกระยอง ป้ายไวนิล ทำป้ายที่ไหนดี ป้านคุณภาพ
ป้าย ร้านปริ้นไวนิล

ฟิคเทคซัพพลายระยอง ศูนย์รวมเครื่องออกกำลังกาย
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ซ่อมวาล์วในโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน ISO9001
อื่น ๆ

กมลเหล็กดัด บ้านค่าย ระยอง
อื่น ๆ

บริการงานเครนปั่นจั่น และอุปกรณ์การยกทุกชนิด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

รับผลิตน้ำดื่มตามโลโก้ลูกค้า ทุกบริษัท ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เลอยอง
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ช่างโชติ แอร์ ไดนาโม แบตเตอรี่ ซ่อม ระยอง ล้างแอร์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ระยอง
อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright ©2014 All Rights Reserved | Power by : inwbong
1/90 หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์4 ซอย2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.092-0923812 หรือ (คุณทอม) e-mail : tom-2531@hotmail.com

 

MadooRayong™