ลักษณะภูมิอากาศ -รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดระยอง :: www.madoorarong.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : มาดูระยอง.คอม
ระยอง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท  ร้านอาหาร  แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา  ของฝาก  ของที่ระลึก  ในจังหวัด
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ระยอง ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นระยอง

ลักษณะภูมิอากาศ
ประวัติ
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 5296ครั้ง
วัน จันทร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

จังหวัดระยอง
“ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”
   จังหวัดระยองตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๗๙ กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ ๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอนและเนินเขา เป็นแหล่งอาหารทะเล มีสวนผลไม้และพืชไร่นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา และอำเภอนิคมพัฒนา
ระยอง เริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดารเมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๑๓ ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง  กรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๑๕๐๐ ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฏจากหลักฐาน คือซากศิลาแลง คูค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม
   ประวัติศาสตร์กล่าวถึงเมืองระยอง ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียทีแก่พม่าเป็นครั้งที่ ๒ ในรัชสมัยของ  พระเจ้าเอกทัศน์ ปีพุทธศักราช  ๒๓๐๙ พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยองก่อนเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้อิสรภาพคืน    จากพม่าในปีพุทธศักราช  ๒๓๑๑ “ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”
   จังหวัดระยองตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๗๙ กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ ๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอนและเนินเขา เป็นแหล่งอาหารทะเล มีสวนผลไม้และพืชไร่นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา และอำเภอนิคมพัฒนา
ระยอง เริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดารเมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๑๓ ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง  กรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๑๕๐๐ ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฏจากหลักฐาน คือซากศิลาแลง คูค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม
   ประวัติศาสตร์กล่าวถึงเมืองระยอง ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียทีแก่พม่าเป็นครั้งที่ ๒ ในรัชสมัยของ  พระเจ้าเอกทัศน์ ปีพุทธศักราช  ๒๓๐๙ พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยองก่อนเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้อิสรภาพคืน    จากพม่าในปีพุทธศักราช  ๒๓๑๑

 ลักษณะภูมิอากาศ 
     มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี ในปี ๒๕๔๕ ที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกวัดได้โดยรวม ๑,๑๔๕.๘ มิลลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๙.๕ องศาเซลเซียล โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ ๓๘.๗ องศาเซลเซียล และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคมวัดได้ ๑๗.๘ องศาเซลเซียล  
   
  ลักษณะภูมิประเทศ 
     สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น ประกอบด้วยภูเขาเตี้ย ๆ ด้านเหนือ และ ตะวันออกเป็นที่ราบสลับภูเขา ลาดต่ำลงสู่อ่าวไทย ทางทิศใต้เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติดอ่าวไทย ยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีแม่น้ำ ๒ สาย คือ 
     ๑. แม่น้ำระยอง ชาวบ้านโดยทั่วไป เรียก คลองใหญ่ มีความยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่อำเภอปลวกแดง บ้านค่าย ผ่านตำบลท่าประดู่ และไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง 
     ๒. แม่น้ำประแสร์ มีต้นกำเนิดมาจากทิวเขาจันทบุรี ยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ไหลผ่านตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอแกลง ลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง  
   
  ลักษณะดิน 
      เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ำ และมีภูเขาเตี้ย ๆ เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือ เขาชะเมาในเขตกิ่งอำเภอเขาชะเมา สูงประมาณ ๑,๐๓๕ เมตร เขาขุนอิน เขาจอมแห เขาวังช้าง ในเขตอำเภอบ้านค่าย และเขาท่าฉุด เขายายดา เขาตะเภาคว่ำ ในเขตอำเภอเมืองระยอง  
   
  ป่าไม้ 
     จังหวัดระยองมีเนื้อที่ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติและ พ.ร.บ. กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน ๘๒๑.๙๙ ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลล่าสุดพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระยองเหลือประมาณ ๒๐๙ ตาราง-กิโลเมตร ร้อยละ ๕.๘๘ ของพื้นที่ จังหวัดมีป่าสงวนแห่งชาติ ๘ แห่ง มีอุทยานแห่งชาติ ๒ แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง มีสวนรุกชาติ ๒ แห่ง คือ สวนรุกชาติเพ และสวนรุกชาติหนองสนม มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา อ่างฤาไนย โดยป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ และป่าละเมาะ  
   
  ทรัพยากรแร่ธาตุ 
     จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ในจังหวัดระยองมีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด โดยเฉพาะแร่ที่มีปริมาณมากที่สุด คือ แร่ทรายแก้ว แร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต แร่หินประดับชนิดหินไนส์ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไนส์ เพื่อการก่อสร้างแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง แร่อุตสาหกรรม และแร่เศรษฐกิจอื่น ๆ ที่สำรวจพบ ได้แก่ แร่ดินขาว แร่เฟลด์สปาร์ แร่คตอร์ทซ์ แร่ทองคำ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มแร่ที่หายาก สะสมตัวอยู่ตามชายฝั่งและในทะเล ได้แก่ แร่ดีบุก แร่โรมาไซด์ แร่เซอร์คอน แร่ซีโนไทม์ แร่ลูโคซีน แร่ชิลเมไนท์ แร่รูไทล์ แร่โคลัมไบท์ และแร่แทนทาไลท์  
   
  ชนิดและผลผลิตแร่ของจังหวัดระยอง 
     ๑. แร่ทรายแก้ว ในปี ๒๕๔๕ มีจำนวนเหมืองทรายแก้วเปิดทำการ ทั้งสิ้น ๖ แห่ง มีแร่ที่ผลิตได้จำนวน ๔๔๑,๖๖๘ เมตริกตัน โดยเหมืองส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่ตำบลชากพง ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทรายแก้ว กระจก ขวด สารเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาในการถลุงโลหะ เซรามิก 
     ๒. แร่ดินขาว มีการผลิตอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง ในจำนวนไม่มากนัก 
     ๓. แร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้างประมาณ ๒๐๐ ไร่ ที่ตำบลกองดิน อำเภอแกลง และตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา ผลิตแร่เพื่อใช้ในการก่อสร้างทั่วไป 
     ๔. แร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิต เพื่อการก่อสร้าง มีการผลิตในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง แร่ที่ผลิตได้นอกจากใช้ในการก่อสร้างทั่วไปแล้วยังใช้ในโครงการขนาดใหญ่ เช่น ถมทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือ เนื่องจากมีคุณสมบัติคงทนจากการผุกร่อนจากน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ส่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดระยองนับเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ยิ่งใหญ่ของประทศ


เข้าชม : 5296 ครั้ง
ประวัติ 5 อันดับล่าสุด

      ระยะทางจากจังหวัดระยองไปอำเภอต่าง ๆ 1 / ก.ย. / 2557
      พระครูภาวนาภิรัต (ทิม อิสริโก) 1 / ก.ย. / 2557
      พระป่าเลไลยก์ 1 / ก.ย. / 2557
      อุโบสถเก่าวัดโขด (ทิมธาราม) 1 / ก.ย. / 2557
      วัดบ้านเก่า (ทองธาราม) 1 / ก.ย. / 2557ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:40:22
Very valid, pithy, sunctcci, and on point. WD.
โดย : Avantika    ไอพี : 94.246.191.132


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:19:20
air jordan shoes
ralph lauren uk
nike store uk
michael kors outlet online
jimmy choo
air max 90
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton uk
cheap ray bans
gucci borse
michael kors outlet
adidas superstar white
nike free flyknit 3.0
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
micahel kors
ralph lauren
valentino
kate spade handbags
nike blazer
black timberland boots
adidas nmd black
โดย : caiyan0955@163.com    ไอพี : 199.119.142.35

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Ball valve- ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve WAREHOUSE machine valve - overhaul valve Maintenance valve rented car กระจกบ้าน ประตูกระจก กระจกหน้าต่าง กิจกรรมที่สำคัญ การละเล่น กิจการ ร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง ของตกแต่งบ้านและสวน คลังเก็บสินค้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาร์แคร์ งานบัญชี ตรวจสอบบัญชี งานปูน เทพื้นบ้าน พื้นลวดลาย งานผ้าม่าน ผ้าม่านตกแต่งบ้าน จำหน่ายรถยนต์ นิสสัน ชุดแต่งรถยนต์ CarOption ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve ซ่อม รุงรักษา ติดตั้ง วาล์ว ตั๋วเครื่องบิน ตู้คาราโอเกะ ตู้เพลง ทัวร์ สถานีขนส่ง ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นิสสันภาคตะวันออก ระยอง น้ำดืม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่ม บุคคลสำคัญของจังหวัด บ่อตกปลา ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผ้าใบชักรอก ผ้าใบ พรบ. ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย พระเครื่อง รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รถเช่า ระยอง มาดูระยอง รับซ่อม ติดตั้งสายพานลำเลียง รับถ่ายภาพงานพิธี ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านเนื้อย่าง ล้างอัดภาพ สถานเสริมความงาม สปา สนามบิน สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรรค์ ที่ดิน อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อุปกรณ์แต่งรถยนต์ เครน ตรวจสภาพเครน ซ่อมเครน เครื่องออกกำลังกาย เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เปลี่ยนแบตเตอรี่ระยอง เรือ เรือข้ามเกาะ เหล็กดัด งานเหล็กทุกชนิด แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียนสอนขับรถยนต์ โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์

แนะนำสถานที่จังหวัดระยอง


บริการงานเครนปั่นจั่น และอุปกรณ์การยกทุกชนิด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

รับผลิตน้ำดื่มตามโลโก้ลูกค้า ทุกบริษัท ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เลอยอง
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ซ่อมวาล์วในโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน ISO9001
อื่น ๆ

หลังคาเหล็กเมทัลซีส ฉนวนกันความร้อน ประตูม้วน ระยอง
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ฟิคเทคซัพพลายระยอง ศูนย์รวมเครื่องออกกำลังกาย
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

บริษัท สามมิติ เครน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

กมลเหล็กดัด บ้านค่าย ระยอง
อื่น ๆ

บริษัท สามมิติ เครน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

รับเหมาทาสีบ้านระยอง โทร 080-243-6643 ช่างปุ้ย
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright ©2014 All Rights Reserved | Power by : inwbong
1/90 หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์4 ซอย2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.092-0923812 หรือ (คุณทอม) e-mail : tom-2531@hotmail.com

 

MadooRayong™